Hoppa till innehåll

Barnskötare - Elevassistent Bas - klassrum

Barn- och fritid

Dag, 900 poäng

Vill du arbeta med barn eller ungdomar? Den här utbildningen, som är på heltid, ska ge dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande och rättigheter, samt om olika pedagogiska verksamheter. Du väljer inriktning den sista studieperioden.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i förskola eller inom fritidsverksamhet i grundskolan, eller annan liknande verksamhet. Du får en bred grund inom många varierande yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent eller stödpedagog. Läroplanen för förskolan ligger som grund för många kurser.

Utbildningen passar även dig som redan arbetar inom området men saknar formell kompetens. Den ger också en bra grund om du vill vidareutbilda dig på högskola, exempelvis till förskollärare eller fritidsledare.

Betoning på möten mellan människor ger dig möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. Utbildningens centrala delar grundar sig i samverkan, samarbete och kommunikation. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursernas alla delar är det viktigt med närvaro och aktivt deltagande under lektioner.

Det är även en stor fördel för dig om du har tillgång till dator med uppkoppling eftersom du kommer att behöva arbeta med uppgifter även under fritiden.

Utbildningen omfattar tre studieperioder. Period tre väljs inriktning till barnskötare eller elevassistent.

Förkunskapskrav

Grundskola med godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk eller betyg i grundläggande svenska /svenska som andraspråk delsteg 4.

Ämnes-/kursplan

BFXAAN (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BFXAAN-KL

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3892607

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Studietakt

  Beskrivning

  Heltidsstudier, 40 timmar per vecka. Klassrumskurs dagtid i våra lokaler. Kurslitteratur och ev. programvara som behövs bekostar du själv.

  Utbildningen ställer krav på egna studier utöver klassrumsundervisningen. Det betyder att egna studier på fritiden kommer att krävas av dig för att klara av studierna.

  Arbetsplatsförlagt lärande (APL) görs inom skola, fritidshem eller särskola.

  Examination sker med hjälp av prov, inlämningsuppgifter, seminarier och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det förekommer även muntliga examinationer under lektionstid.

   Mer information kommer i ett välkomstmail senast en vecka innan kursstart.