Hoppa till innehåll

Anmälan SFI-anmälan

Utbildning i Svenska För Invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv.

Alla obligatoriska fält är markerade med en asterisk ( ).

Presentationsspråk

Välj språk / Select language

Personuppgifter (Obligatorisk)

Språk

Invandringsorsak

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (Obligatorisk)

Har du betyg/ämnesförteckning från hemlandet

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Nuvarande sysselsättning

Önskemål om studieform och skola (Obligatorisk)

Arbete under studietiden

Kommer du att arbeta under studietiden?

Läser du och skriver på ditt modersmål

Kan du läsa och skriva på ditt modersmål?

Kan du alfabetet? (a, b, c, d)

Kan du läsa och skriva med alfabetet? (a, b, c, d)

Egna tillägg och kommentarer

Information om behandling av personuppgifter

Registrerade personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).


 
Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att handlägga din ansökan i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat. Lagstödet för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse och myndighetsutövning. Personuppgifterna kommer att sparas och gallras enligt kommunens riktlinjer för gallring- och arkivering enligt beslutad informationshanteringsplan.
 

Din ansökan blir offentlig handling

När din ansökan inkommit blir den allmän och offentlig och därmed som huvudregel möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vuxenutbildningen@tyreso.se eller telefon 08-578 291 00, varefter din begäran kommer att prövas.
 
För att komma i kontakt med Tyresö kommuns Dataskyddsombud kan du maila till Dataskyddsombud@tyreso.se.
 
Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post: imy@imy.se, telefonnummer 08-657 61 00, webb: Integritetsskyddsmyndigheten | IMY.

Mer information:
GDPR – så behandlar vi dina personuppgifter - Tyresö kommun (tyreso.se)

 

Godkänn hantering av personuppgifter